Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 8 năm 2018

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 8 năm 2018 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

 

NỘI DUNG

Phần 1: Luật An ninh mạng – những lưu ý cho doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên không gian mạng

 

 

 

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp
3. Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn Trung tâm đăng kí giao dịch bảo đảm
4. Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
5. Điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 Download tại đây 

Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104