Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2018

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 10 năm 2018 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

Phần 1: Hệ quả pháp lý khi áp dụng quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản


Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1. Xử lý kỷ luật lao động sẽ tiến hành nhanh chóng hơn
2. Hướng dẫn về khoản chi mua quà cho người lao động không dùng quỹ phúc lợi
3. Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất 01 lần/năm
4. Nghỉ không lương trên 14 ngày/tháng vẫn được hưởng tiền ốm đau
5. Điều kiện hưởng BHXH 01 lần đối với người lao động nước ngoài

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Download tại đây 

Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104