Tài chính - Ngân hàng

Tư vấn hợp đồng cho thuê tài chính

 Hợp đồng thuê tài chính là phương thức thể hiện hoạt động cho thuê máy móc thiết bị, động sản khác trong một thời gian nhất định. Nội dung Hợp đồng có nhiều điểm ràng buộc trách nhiệm hai bên xuất phát từ đặc trưng của hoạt động cho thuê tài chính: bên thuê được tiếp cận công nghệ, sử dụng máy móc đáp ứng nhu cầu khi không đủ nguồn vốn trong khi bên cho thuê đầu tư tài sản mới và thu hồi chậm; trong khi đó bên thuê phải chi trả một khoản tiền thuê lớn hơn giá thị trường của việc mua tài sản do nhu cầu và điều kiện hiện tại.

 Hợp đồng sẽ trở nên phức tạp hơn khi có sự tham gia của bên thứ ba là bên bảo lãnh. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi các bên, việc hỗ trợ của luật sư có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và pháp luật tài chính là thật sự cần thiết khi soạn thảo/soát xét Hợp đồng.

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Soạn thảo/soát xét hợp đồng cho thuê tài chính, cụ thể như sau:

-          Tư vấn pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính;

-          Tư vấn tầm quan trọng của Hợp đồng cho thuê tài chính đối với hoạt động cho thuê trong thời gian dài trên cơ sở phân tích những rủi ro có thể xảy ra;

-          Tư vấn pháp luật về Hợp đồng cho thuê tài chính;

-          Tư vấn những nội dung chủ yếu phải có trong Hợp đồng cho thuê tài chính và nội dung cần có đối với từng trường hợp cụ thể;

-          Tư vấn, hỗ trợ dự thảo Hợp đồng cho thuê tài chính trên nguyên tắc cân bằng lợi ích các bên và đảm bảo tính thực thi;

-          Tiếp nhận ý kiến phản hồi và hoàn thiện hợp đồng cho Khách hàng;

-          Hỗ trợ, đại diện đàm phán Hợp đồng;

-          Tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong quá trình thực hiện Hợp đồng;

-          Soát xét hợp đồng trong trường hợp Khách hàng cung cấp dự thảo.

Hợp đồng ghi nhận thỏa thuận giữa các bên, làm cơ sở thực thi và giải quyết tranh chấp nếu có. Do đó, hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ là cơ sở đảm bảo quyền lợi và mục tiêu hợp tác lâu dài. Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật, soạn thảo/soát xét hợp đồng cho thuê tài chính, chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng dự liệu và hạn chế rủi ro đáng kể.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104