Doanh nghiệp - Thương mại

Luật sư tư vấn quản lý doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Tô Đình Huy là một công ty luật có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên sâu về luật Doanh nghiệp, kinh tế, tài chính, đất đai, thuế và được các doanh nghiệp tin tưởng trong suốt thời gian qua, chúng tôi mong tư vấn, trợ giúp pháp lý nhằm “loại trừ những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp”.

Nội dung công việc của văn phòng luật sư Tô Đình Huy thực hiện đối với quý công ty:

1.    Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ;

 

2.    Luật sư đại diện cho doanh nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

 

3.    Luật sư đại diện cho doanh nghiệp trong việc tư vấn, đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;

 

4.    Luật sư Đại diện Pháp lý cho Doanh nghiệp trong và ngoài tố tụng bao gồm Luật sư Đại diện Thường xuyên và vụ việc;

 

5.    Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp;

 

6.    Luật sư Đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi Doanh nghiệp, tham gia tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài;

 

7.    Luật sư Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 

8.    Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong các quan hệ Pháp luật Hình sự. Dân sự.

9.    Tham vấn các yêu cầu hệ thống Pháp chế Doanh nghiệp;

10. Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng sử dụng trong kinh doanh.

 

11. Tư vấn và soạn thảo các văn bản như quy chế, nội quy, điều lệ của doanh nghiệp trong xây dựng cơ cấu điều hành doanh nghiệp hoặc xây dựng quản lý điều hành lao động.
Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104