Mua bán và Sáp nhập

Dịch vụ tư vấn điều kiện sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp đã trở nên phổ biến trong tình hình kinh tế hiện tại, nhiều doanh nghiệp chọn sáp nhập doanh nghiệp là một giải pháp tái cấu trúc để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sáp nhập với nhau mà phải thỏa mãn những điều kiện theo quy định pháp luật.

 Cụ thể:

-         Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

-         Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Văn phòng luật sư Tô Đình Huy với đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sáp nhập doanh nghiệp, sẽ:

-         Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp;

-         Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp;

-         Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập;

 

 

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104