Mua bán và Sáp nhập

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

 Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp được sáp nhập và bị sáp nhập và cũng khác nhau bởi các đặc điểm riêng biệt về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp như: lao động, quyền sở hữu tài sản...Do đó, sẽ không có một thủ tục phù hợp cho tất cả các trường hợp. Chúng tôi đưa ra thủ tục về sáp nhập doanh nghiệp dưới đây được áp dụng cho một trường hợp cụ thể để tham khảo. Khi áp dụng và thực hiện cần tham vấn ý kiến của Luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm.

Các bước thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp: 

Bước 1: Soạn thảo và Ký kết Hồ sơ Sáp nhập

-         Hồ sơ Sáp nhập bao gồm:

1.      Hợp đồng Sáp nhập

2.      Điều lệ Công ty nhận sáp nhập

3.      Danh sách Thành viên sau khi Sáp nhập

4.     Biên bản họp + Quyết định của HĐTV Công ty về việc thông qua chủ trương Sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập; Điều lệ Công ty Sáp nhập; cơ cấu Hội đồng Thành viên sau sáp nhập.

5.     Biên bản họp + Quyết định của HĐTV Công ty về việc thông qua chủ trương Sáp nhập vào; Hợp đồng sáp nhập; Điều lệ Công ty Sáp nhập; cơ cấu Hội đồng Thành viên sau sáp nhập.

Ø  Sau khi ký Hợp đồng Sáp nhập, Công ty gửi Hợp đồng sáp nhập đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua hợp đồng sáp nhập.

Bước 2: Công ty bị sáp nhập thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý. Lưu ý: Liên hệ Cơ quan Thuế để lấy thông tin chi tiết về thủ tục này và thời gian thực hiện.

Sau khi có hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp, Công ty phải nộp hồ sơ xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và xin đóng mã số thuế lên cơ quan thuế quản lý, cơ quan bảo hiểm xã hội (nếu có), tổng cục hải quan (nếu có)…

Hồ sơ gồm:

1.      Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên của Công ty về việc sáp nhập công ty, thông qua hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập; cơ cấu Hội đồng Thành viên sau sáp nhập, Tổng Giám đốc.

2.      Công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế;

3.      Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp)

4.      Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

5.      Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký thuế của doanh nghiệp (nếu có);

6.      Các giấy tờ về tài chính, kế toán, chứng từ, hóa đơn của doanh nghiệp;

7.      Văn bản xác nhận kết quả hủy hóa đơn và xử lý hóa đơn ấn chỉ của doanh nghiệp (nếu có);

8.      Các giấy tờ pháp lý có liên quan khác theo yêu cầu của Cơ quan thuế;

Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập tại Sở kế hoạch và đầu tư.

-         Thời gian thực hiện: theo quy định về các thủ tục thay đổi ĐKDN là 03 ngày nhưng đối với trường hợp Sáp nhập thì có thể phát sinh thêm thời gian.

Hồ sơ gồm:

1.      Biên bản họp và Quyết định của Công ty.

2.      Biên bản họp và Quyết định của Công ty nhận sáp nhập của Công ty.

3.      Hợp đồng sáp nhập công ty.

4.      Điều lệ công ty nhận sáp nhập (mới);

5.      Thông báo thay đổi ĐKDN (TB mẫu II-1 TT20/2015/BKHĐT)

6.      Danh sách Thành viên Công ty; (Mẫu I-6)

7.      Bản sao hợp lệ và bản gốc Giấy ĐKKD của công ty bị sáp nhập;

8.      Bản sao CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân và Bản sao ĐKKD  đối với tổ chức của các thành viên sáng lập Công ty mới;

9.       Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của Cơ quan thuế quản lý (Nếu phải thực hiện bước 2);

10.  Các giấy tờ pháp lý liên quan khác;

Lưu ý: Trường hợp sau khi sáp nhập, vốn điều lệ Công ty tăng lên so với số vốn hiện tại thì Đính kèm hồ sơ Sáp nhập phải làm thêm Hồ sơ tăng vốn điều lệ lên số vốn mới.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104