Mua bán và Sáp nhập

Sáp nhập doanh nghiệp đã trở nên phổ biến trong tình hình kinh tế hiện tại, nhiều doanh nghiệp chọn sáp nhập doanh nghiệp là một giải pháp tái cấu trúc để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sáp nhập với nhau mà phải thỏa mãn những điều kiện theo quy định pháp luật. ...
 Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhìn dưới góc độ pháp lý của Luật doanh nghiệp là một hình thức tái cơ cấu, tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cơ cấu tái cấu trúc này không chỉ đơn giản là thay đổi bộ máy vận hành doanh nghiệp, mà mua bán, sáp nhập doanh nghiệp còn có một hệ quả vô cùng quan ...
Thỏa thuận bảo mật thông tin trước khi mua bán sáp nhập có vai trò quan trọng trong thương vụ. Bởi, để quyết định giao dịch, doanh nghiệp cần có đánh giá tổng quan đối tác và cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng là yêu cầu bắt buộc. Thỏa thuận bảo mật thông tin không chỉ giúp các bên xác định ...
            Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp được tiến hành ngày càng phổ biến trong nền kinh tế hiện nay. Thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng là điều các bên trong giao dịch hướng đến. Sau giao kết, có nhiều công việc cần thực hiện và để đảm bảo hiệu quả thì cần triển khai có kế hoạch, đúng ...
Tranh chấp về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp phát sinh trong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm những vấn đề về: bảo mật thông tin, tài chính, lao động hay trách nhiệm bồi hoàn khi vi phạm hợp đồng, thỏa thuận… và một số vấn đề pháp lý khác. Tính phức tạp của loại giao dịch này dẫn đến tính ...
 Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động diễn ra phổ biến trong các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hiện nay. Khác với các tài sản hữu hình khác, quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt và việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cần phải tuân theo trình tự thủ tục riêng.Để đảm ...
Chia, tách doanh nghiệp là phương thức được lựa chọn khi tổ chức lại doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp đang lớn mạnh và có nhu cầu mở rộng hoặc thay đổi định hướng kinh doanh. Chia, tách doanh nghiệp dẫn tới hệ quả khác nhau về việc chấm dứt pháp nhân cũ nhưng có một số điểm tương đồng trong phương thức thực hiện ...
 Tranh chấp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có thể phát sinh trước khi giao kết hợp đồng mua bán như tranh chấp về vấn đề bảo mật thông tin cung cấp để đánh giá đối tác, trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán như tranh chấp quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, tranh chấp hoạt động quản lý sau khi mua ...
 Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là một bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên trong quá trình chuyển nhượng hay sáp nhập doanh nghiệp. Để quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp diễn ra một cách thuận lợi, hạn chế được các rủi ro có thể phát sinh, một hợp đồng mang tính thực thi cao và mang lại ...
 Điều kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần quan tâm khi có chiến lược tái cơ cấu, mở rộng và phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập buộc phải đáp ứng điều kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Việc hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan, ...
Đối tượng của quan hệ mua bán sáp nhập là doanh nghiệp với tính chất là “hàng hóa” đặc biệt trong quan hệ mua bán doanh nghiệp. Trước hết, mua bán doanh nghiệp có bản chất của quan hệ mua bán tài sản theo quy định của pháp luật dân sự “là hành vi trao đổi giữa người mua hàng nhận được quyền sở hữu hàng hóa từ người ...
1 2 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104