Lao động, việc làm

Tư vấn luật lao động 2012

Hiệu quả kinh tế và sự bền vững trong mối quan hệ là ưu tiên hàng đầu khi thiết lập quan hệ lao động. Nhằm hỗ trợ cho người sử dụng lao động, người lao động trong việc thiết lập, xây dựng, điều chỉnh mối quan hệ lao động để đảm mục đích nêu trên, Bộ luật lao động 2012 được ban hành ngày 18/6/2012 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

 Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp Dịch vụ Tư vấn luật lao động theo quy định hiện hành, bao gồm:

-          Tư vấn luật lao động về tuyển dụng nhân sự cho tất cả loại hình doanh nghiệp, mọi vị trí tuyển dụng và đối tượng ứng viên, bao gồm việc: tư vấn xây dựng quy chế tuyển dụng đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời hướng đến mục tiêu tuyển chọn ứng viên chất lượng; tư vấn tổ chức tuyển dụng; tư vấn ký kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động;

-          Tư vấn luật lao động về tiền lương cho doanh nghiệp và người lao động, bao gồm: mức lương, phụ cấp, các khoản bổ sung trên thang - bảng lương, quy chế lương - thưởng, hợp đồng lao động và thực chi/nhận; lương làm thêm giờ và lương làm việc ban đêm; thuế thu nhập cá nhân và phương thức trích nộp;

-          Tư vấn về BHXH bắt buộc, bao gồm: trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong việc đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; mức đóng, tiền lương đóng BHXH; quyền lợi của người lao động đối với các chế độ bảo hiểm, điều kiện và mức hưởng bảo hiểm;

-          Tư vấn luật lao động về quản lý lao động, bao gồm tư vấn: quy chế quản lý chung và quy chế quản lý lao động đặc thù (lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động cao tuổi, ...);  điều chuyển lao động; tái cấu trúc lao động; xử lý kỷ luật lao động; sa thải; chấm dứt hợp đồng lao động;

-          Tư vấn về chính sách đảm bảo và phát triển nhân lực, bao gồm tư vấn: trách nhiệm đảm bảo điều kiện lao động; vai trò, phương thức đào tạo lao động hiện tại và xây dựng nhân lực tương lai;

-          Tư vấn về Công đoàn trong doanh nghiệp, bao gồm tư vấn: điều kiện, trình tự thủ tục thành lập; vai trò và hoạt động của công đoàn; trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong mối quan hệ với Công đoàn; phí và lệ phí công đoàn;

-          Tư vấn cho người lao động đình công về điều kiện, trình tự thủ tục đình công; quyền và nghĩa vụ của người lao động đình công; giải quyết tranh chấp về đình công;

-          Tư vấn khởi kiện vụ án lao động về tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể;

-          Tư vấn pháp luật về các vấn đề lao động khác theo yêu cầu.

Đã có nhiều văn bản được ban hành để hướng dẫn thực thi quy định của Bộ luật lao động 2012. Tuy nhiên, việc áp dụng các quy định vào thực tế không phải là vấn đề đơn giản. Bởi, các vấn đề lao động phát sinh trên thực tế thường rất phức tạp trong khi bản thân hệ thống văn bản điều chỉnh hiện nay lại rất nhiều. Để giải quyết triệt để vấn đề, cần có sự phân tích, đánh giá cụ thể đặt trong cái nhìn tổng quan đối với quy định pháp luật lao động. Ý kiến tư vấn của Luật sư am hiểu về pháp luật và thực tiễn lao động sẽ giúp khách hàng hạn chế được những rủi ro về mặt pháp lý không đáng có.

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy sẽ cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật lao động đảm bảo mục tiêu: nhanh, hiệu quả và tiết kiệm.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104