Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2018

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 9 năm 2018 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

Phần 1: Điều kiện áp dụng quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản


Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1. Những điểm mới cần lưu ý trong đăng ký doanh nghiệp
2. Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ
3. Hướng dẫn chuyển nhượng vốn Nhà nước trong hợp đồng BCC
4. Điều kiện mới về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
5. Điều kiện tham gia hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 Download tại đây 

 

Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104