Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 6 năm 2019

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 6 năm 2019 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

PHẦN 1: Điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

PHẦN 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản có hiệu lực trong tháng 6/2019
           1. Quy định mới về đấu thầu cung cấp dịch vụ công
           2. Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
           3. Các loại thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
           4. Điểm mới về bán cổ phần theo phương thức dựng sổ

PHẦN 3: Một số văn bản có hiệu lực trong tháng

Download tại đây 


Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104