Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 7 năm 2018

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 7 năm 2018 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

 

NỘI DUNG

Phần 1:   Luật An ninh mạng – những lưu ý cho doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên không gian mạng

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1.      Cho phép khuyến mại, giảm giá đến 100% theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

2.      08 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP

3.      Bổ sung nhiều điểm mới trong danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo Luật chuyển giao công nghệ 2017

4.      Phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra theo Luật bồi thường nhà nước năm 2017

5.      Doanh nghiệp được quyết định giá dịch vụ đường sắt do mình đầu tư theo Luật đường sắt 2017

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 Download tại đây 

 

 

Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104