Lao động, việc làm

Tư vấn giao kết Hợp đồng lao động

 Giao kết Hợp đồng lao động là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động khi nhận người lao động vào làm việc. Nghĩa vụ này xuất phát từ tầm quan trọng của Hợp đồng lao động trong việc thiết lập và duy trì quan hệ lao động. Thông qua Hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng để đạt được lợi ích mong muốn. Đây cũng là cơ sở để các bên giải quyết tranh chấp (nếu có).

 Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp, người lao động nào cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc giao kết hợp đồng lao động và làm thế nào để đảm bảo được lợi ích của mình khi giao kết. Đây là nguyên nhân “đổ vỡ” các mối quan hệ lao động và thiệt hại khi có tranh chấp.

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Tư vấn giao kết Hợp đồng lao động, bao gồm:

-          Tư vấn vai trò của việc giao kết hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp và người lao động;

-          Tư vấn trách nhiệm của doanh nghiệp và quyền yêu cầu của người lao động trong việc giao kết hợp đồng lao động;

-          Tư vấn về nguyên tắc giao kết và những hành vi bị cấm khi thực hiện giao kết hợp đồng;

-          Tư vấn về trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc giao kết hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động trước giao kết; hậu quả của việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực;

-          Tư vấn về hình thức Hợp đồng lao động tương ứng với công việc;

-          Tư vấn về loại Hợp đồng lao động và lựa chọn loại hợp đồng giao kết;

-          Tư vấn về nội dung hợp đồng: những điều khoản cơ bản cần tuân thủ, những thỏa thuận khác theo đặc thù công việc; tính pháp lý của nội dung thỏa thuận;

-          Tư vấn những điều kiện để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng lao động về mặt nội dung, thẩm quyền ký kết; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

-          Tư vấn điều kiện để người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp.

Trên thực tế, doanh nghiệp và người lao động gặp nhiều vướng mắc liên quan đến việc giao kết hợp đồng, như: khó đạt được thỏa thuận khi đàm phán vì các bên đều hướng đến lợi ích tối đa cho mình; hoặc lợi ích của bên yếu thế hơn không được đảm bảo; hoặc các bên vi phạm pháp luật, tranh chấp do chưa nhận thức đủ tầm quan trọng của việc giao kết và tính tuân thủ pháp luật ...

Với kinh nghiệm tư vấn, xây dựng và đàm phán Hợp đồng lao động cho nhiều doanh nghiệp, Luật sư của Chúng tôi sẽ hỗ trợ đàm phán giao kết hợp đồng để gải quyết vướng mắc của Khách hàng và hạn chế tối đa tranh chấp cho các bên.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104