Phá sản-doanh nghiệp

Doanh nghiệp thẩm định giá có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá thì bị xử lý như thế nào? Trường hợp nào doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá? ...
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được pháp luật quy định như thế nào? ...
Công ty X là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% số vốn điều lệ. Vậy doanh nghiệp X có được sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không? ...
Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? ...
Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện việc quản lý nợ phải thu như thế nào? ...
Công ty TNHH một thành viên Y là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% tổng số vốn Điều lệ. Hiện tại, trong số tài sản cố định của Công ty Y có 01 tòa nhà 6 tầng chưa có nhu cầu sử dụng đến. Hỏi công ty Y có được cho thuê tài sản này không? ...
Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần được quy định như thế nào? ...
Tôi đang là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên X, vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng. Hiện nay tôi muốn huy động thêm số vốn là 500.000.000 đồng từ em trai tôi để tăng vốn điều lệ thì cần làm thủ tục gì? ...
Hiện tại tôi và 2 người bạn nữa đang có nhu cầu thành lập Công ty cổ phần. Tuy nhiên chúng tôi muốn có 2 người cùng là đại diện theo pháp luật của công ty. Hỏi pháp luật hiện hành có cho phép 2 người làm đại diện theo pháp luật không? ...
Luật doanh nghiệp 2014 quy định như thế nào về quyền của doanh nghiệp? ...
Tôi muốn hỏi hiện nay TTGDCK TP.HCM đang sử dụng những loại lệnh giao dịch nào ...
Công ty A là Công ty cổ phần đại chúng nắm 25% vốn cổ phần tại một công ty cổ phần đại chúng khác (công ty B). Khi công ty B tăng vốn với quyền mua 1/1. Hội đồng quản trị công ty A có ý định cho cổ đông Công ty A góp thẳng phần tăng vốn 1/1 theo tỷ lệ tương ứng với ...
1 2 3 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104