Đầu tư vào Việt Nam

Xuất phát từ nhu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thực hiện giao dịch chuyển nhượng các dự án đầu tư. Việc chuyển nhượng dự án có thể không gắn với việc chấm dứt hoặc dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi hình thức chuyển nhượng dự án sẽ phải tuân thủ điều kiện và thủ ...
Tranh chấp đầu tư là sự xung đột, mâu thuẫn giữa các bên trong quan hệ đầu tư, diễn ra giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau, giữa các nhà đầu tư trong nước hay giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài. Việc giải quyết tranh chấp đầu tư thường thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hay Toà án theo ...
  Thanh lý dự án đầu tư là hoạt động cuối cùng khi chấm dứt dự án đầu tư. Thanh lý dự án đầu tư ghi nhận việc chấm dứt hoạt động đầu tư của nhà đầu tư. Để hoàn tất thủ tục thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết, thực hiện đầy đủ ...
Khi xảy ra tranh chấp trong quá trình đầu tư, để bảo vệ quyền lợi của mình, các bên tranh chấp có thể lựa chọn một trong các phương thức giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải, Toà án hoặc Trọng tài. Hiện nay, các bên tranh chấp thường chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vì phương án này có ...
Tách Giấy chứng nhận đầu tư là hoạt động đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư. Tách Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục cần thiết mà doanh nghiệp phải thực hiện khi có nhu cầu điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh, nội ...
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong nhiều trường hợp nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, chẳng hạn có sự điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn hoặc thời hạn thực hiện dự án. Tùy thuộc vào Giấy ...
Hợp đồng hợp tác kinh doanh được biết đến với tên gọi thông dụng -  hợp đồng BCC (Business Cooporation Contract). Đây là loại hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không cần phải thành lập tổ chức kinh tế, kể cả trong nhiều trường hợp giá trị hợp ...
Ưu đãi đầu tư là cơ chế do Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoặc tạo ra những lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tiến hành đầu tư, trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, của nền kinh tế - xã hội và các nhà đầu tư.Ưu ...
Trong quá trình thực hiện đầu tư, có thể vì một số lý do mà các nhà đầu tư không thể tiếp tục hoạt động dự án đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không muốn chấm dứt hoàn toàn hoạt động đầu tư. Phương án để đạt được mục đích này là áp dụng thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt ...
 Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định sự phát triển và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp, tuy nhiên đây cũng là hoạt động dễ phát sinh các tranh chấp. Tranh chấp trong hoạt động đầu tư thường có giá trị lớn và có tính phức tạp cao. Giải quyết tốt các tranh chấp hoạt động đầu tư góp phần thúc đẩy ...
1 2 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104