Luật sư dân sự

Luật sư đàm phán bồi thường tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông là một vấn đề xã hội đang rất nhiều người quan tâm. Nhà nước đang áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế nhưng thực tế nó vẫn là vấn đề được nhiều người lo ngại đặc biệt khi tai nạn xảy ra. Các thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thường nghiêm trọng và hướng giải quyết là vấn đề khó xác định và đòi hỏi phải có sự hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm giải quyết.

 
 Trách nhiệm bồi thường khi tai nạn giao thông là một dạng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là một trong những trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, pháp luật quy định vấn đề này như sau:

Theo Bộ luật Dân sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 03 ngày 8-7-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ bốn yếu tố:

1. Phải có thiệt hại xảy ra;

2. Phải có hành vi trái pháp luật;

3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật;

4. Phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại.

Với đội ngũ Luật sư am hiểu pháp luật về bồi thường thiệt hại và kinh nghiệm xử lý. Chúng tôi nhận đại diện đàm phán bồi thường tai nạn giao thông như sau:

  • Tư vấn pháp lý các quy định pháp luật liên quan tai nạn, thương tật;
  • Xem xét, nghiên cứu hồ sơ và đánh giá về điểm mạnh, điểm hạn chế của khách hàng và đề xuất về các giải pháp yêu cầu bồi thường hoặc thực hiện các chế độ.
  • Tư vấn và giúp soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường;
  • Kiểm tra và đánh giá về các tài liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường hoặc thực hiện các chế độ bảo hiểm do khách hàng cung cấp;
  • Đại diện hoặc tư vấn cho khách hàng trong việc đàm phán về giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc thực hiện các chế độ . Theo dõi tiến độ giải quyết tranh chấp và có giải pháp pháp lý kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng;
  • Phân tích và giúp khách hàng lựa chọn các giải pháp tối ưu trong đàm phán;
  • Đại diện hoặc với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại các buổi hòa giải hoặc toà án các cấp giải quyết tranh chấp;
Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104