Sở hữu trí tuệ

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

 Hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ không còn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tương đối rộng, các hoạt động thực tế diễn ra khá đa dạng, trong khi đó việc  vận dụng các quy định pháp luật về sở hữu còn nhiều bất cập.
 Văn phòng chúng tôi với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn và thực hiện các công việc trong lĩnh vực này. Chúng tôi thực hiện các công việc, bao gồm:
1. Tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ, điều kiện để được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam;
2. Tra cứu thông tin liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...)
3. Đánh giá tài sản trí tuệ
4. Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng xác lập và duy trì quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ... tại Việt Nam và nước ngoài, bao gồm:
  • Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả; sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ tại các cơ quan thẩm quyền Việt Nam
  • Theo dõi quá trình thẩm định cho đến khi được cấp văn bằng bảo hộ
  • Tư vấn việc duy trì hiệu lực của các văn bằng bảo hộ
  • Hướng dẫn thủ tục pháp lý về sửa đổi văn bằng bảo hộ
5. Tư vấn về khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ, sửa đổi, gia hạn, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ... 
6. Tư vấn hợp đồng li-xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ: soạn thảo, thương lượng, thẩm định hợp đồng, ký kết...
7. Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động quảng cáo liên quan đến sở hữu trí tuệ;
8. Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự (buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại, tiêu huỷ hàng hoá...);
 9. Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính hoặc hình sự.
Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104