Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2018

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 4 năm 2018 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

NỘI DUNG

Phần 1:  Điều chuyển lao động sang nước ngoài làm việc của doanh nghiệp trúng thầu

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1.            Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án của người khiếu nại

2.            Hướng dẫn chi tiết chế độ nhuận bút, thù lao tác quyền

3.            Cách tính số tiền bảo hiểm cháy nổ tối thiểu

4.            Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho tổ chức tài chính vi mô

5.            Quy định mới về chi phí phát hành, mua lại trái phiếu Chính phủ

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

  

Download tại đây 

Các thông tin khác
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104