Thuế - Tài chính

Doanh nghiệp vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thì bị xử phạt như thế nào? ...
Pháp luật hiện nay quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là bao lâu? ...
Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn? ...
Các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thuế, hóa đơn được quy định như thế nào? ...
Những tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ trong lĩnh vực thuế, hóa đơn? ...
Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được thực hiện theo các nguyên tắc nào? ...
Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp nào là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp? ...
Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là những ai? ...
Đề nghị cho biết tổ chức nào là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế? Tổ chức này có các quyền và nghĩa vụ gì? ...
Kỳ kế toán được pháp luật quy định như thế nào? ...
Pháp luật quy định như thế nào về chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán? ...
Pháp luật quy định các yêu cầu kế toán cụ thể như thế nào? ...
1 2 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104