Doanh nghiệp - Thương mại

Dịch vụ tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT

Họp ĐHĐCĐ, HĐQT là hình thức hoạt động của chủ thể quản lý doanh nghiệp, quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT được Luật doanh nghiệp quy định theo trình tự, nội dung chi tiết cần tuân thủ. Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT giúp doanh nghiệp đảm bảo giá trị cuộc họp, hướng đến tính minh bạch, hiệu quả, đạt được mục tiêu cuộc họp đề ra.

 Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT với các công việc cụ thể sau:

-          Tư vấn quy định pháp luật chung về yêu cầu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT;

-          Tư vấn yêu cầu, trình tự thủ tục trước khi tiến hành cuộc họp:

+ Thẩm quyền triệu tập, mời họp;

+ Yêu cầu về thời điểm tổ chức cuộc họp, xác định thời gian, địa điểm họp;

+ Danh sách, điều kiện dự họp;

+ Tổ chức lấy ý kiến, góp ý;

+ Rà soát Chương trình họp, dự thảo các nội dung;

-          Tư vấn yêu cầu, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục tiến hành cuộc họp:

+ Điều kiện tiến hành cuộc họp;

+ Chương trình cuộc họp, các nội dung làm việc; ghi biên bản cuộc họp và các nội dung cần được ghi nhận;

+ Biểu quyết, thông qua các nội dung, điều kiện thông qua các nội dung;

+ Giải quyết, xử lý các tranh chấp có thể xảy ra trong cuộc họp;

-          Tư vấn kết quả cuộc họp, thủ tục sau cuộc họp:

+ Tổng hợp kết quả cuộc họp;

+ Thực thi các quyết định, nội dung được thông qua tại cuộc họp;

+ Chế độ báo cáo và lưu trữ.

Có thể nhận thấy, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT cần thực hiện theo trình tự, các bước chặt chẽ với nhiều nội dung mà doanh nghiệp cần quan tâm. Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật doanh nghiệp, với năng lực chuyên môn cao, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp pháp lý đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104