Hành chính, khiếu nại

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại hành vi hành chính nếu có có sở cho rằng hành vi hành chính ...
Khiếu nại là thủ tục yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính gây ảnh hưởng đến quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nội dung đơn khiếu nại gửi đến cơ quan có thẩm quyền phải được trình bày rành mạch, đầy đủ và thể hiện yêu cầu ...
Vấn đề xác định điều kiện khởi kiện vụ án hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định cách thức giải quyết tranh chấp hành chính phù hợp. Trước khi quyết định khởi kiện vụ án hành chính, người khởi kiện cần tìm hiểu các điều kiện khởi kiện như quyền khởi kiện, đối tượng khởi kiện, thời hiệu. Luật hiện hành ...
            Khởi kiện vụ án hành chính là biện pháp được áp dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm phạm bởi hành vi hành chính, quyết định hành chính trái pháp luật. Khởi kiện là biện pháp được lựa chọn khi khiếu nại hành chính là phương án được đánh giá không ...
Khi một quyết định hành chính được ban hành xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì cần có biện pháp nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức đó. Khiếu nại quyết định hành chính là một trong những biện pháp hiệu quả. Tuy nhiên, việc xác định và ...
Khiếu nại hành chính là việc cá nhân, tổ chức đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Vậy, chủ thể có thẩm quyền là chủ thể nào? Đây là ...
Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan đó ban hành đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Quyết định hành chính có thể bị khởi kiện khi có căn cứ cho rằng quyết định này làm ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá ...
Khởi kiện vụ án hành chính là thủ tục do cá nhân, tổ chức thực hiện nhằm yêu cầu tòa án giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính. Người bị kiện là cá nhân/cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, hồ sơ khởi kiện vụ án ...
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104