Doanh nghiệp - Thương mại

Tư vấn thỏa thuận nguyên tắc trước giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập

Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ là văn bản được các bên sử dụng để thiết lập những thỏa thuận nền tảng ban đầu của giao dịch khi tiến hành mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ ghi nhận những nội dung cơ bản nhất của thương vụ đồng thời đặt ra chuẩn mực chung cho các bên thực hiện các công việc hướng đến ký kết hợp đồng. Khi soạn thảo Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ, doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định liên quan nhằm đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện.

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Soạn thảo thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ, gồm các công việc:

- Tiếp nhận yêu cầu khách hàng và các hồ sơ liên quan;

- Nghiên cứu, phân tích hồ sơ, thông tin từ đó đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với yêu cầu của khách hàng;

- Tư vấn các điều khoản thỏa thuận sơ bộ: tư cách pháp lý hai bên mua bán, cổ phần/phần vốn, tài sản chuyển nhượng, giá và điều chỉnh giá, quyền và nghĩa vụ;

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xác định các thông tin, cung cấp thông tin sơ bộ đầy đủ, chính xác;

- Tư vấn về hình thức, thời điểm ký kết các thỏa thuận sơ bộ;

- Dự thảo văn bản trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp và ý kiến pháp lý đã tư vấn;

- Hoàn thiện văn bản trên cơ sở ý kiến đánh giá và phản hồi của khách hàng;

- Rà soát, đánh giá trong trường hợp khách hàng cung cấp dự thảo văn bản;

- Hỗ trợ đàm phán, ký kết khi khách hàng có nhu cầu.

Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ không có giá trị như một hợp đồng mua bán, song có ảnh hưởng đến nội dung hợp đồng mua bán chính thức nói riêng và cả quá trình giao dịch nói chung. Văn phòng luật sư Tô Đình Huy với đội ngũ luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp – kinh doanh thương mại, Chúng tôi cam kết thiết lập hành lang pháp lý an toàn cho giao dịch của Quý khách hàng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104