Sở hữu trí tuệ

Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

 Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tư vấn pháp luật và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ và xử lý có hiệu quả các vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, sáng chế hữu ích để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các khách hàng.
Nội dung công việc của chúng tôi bao gồm:
  1. Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các kiếu nại và tranh chấp về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: 
  • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ
  • Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp
  • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
  1. Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm bằng biện pháp dân sự:
                  + Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm
                  +  Xin lỗi, cải chính công khai
                  +  Bồi thường thiệt hại;
                  + Tiêu huỷ hàng hoá...
  • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
  • Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính hoặc hình sự;
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án.
 
Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104