Tài chính - Ngân hàng

Hợp đồng thế chấp là hình thức xác lập quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp. Thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, phục vụ nhu cầu về vốn của doanh nghiệp, cá nhân. Biện pháp thế chấp được sử dụng phổ biến trong quan hệ tín dụng, quan hệ vay tài sản. Thỏa ...
Hợp đồng vay là phương thức thể hiện quan hệ giao – nhận tài sản tương ứng trách nhiệm hoàn trả cùng lãi nếu có thỏa thuận/pháp luật quy định. Hiện nay, vay – cho vay diễn ra phổ biến với đa dạng nhu cầu của cá nhân, tổ chức; đa dạng tài sản như tiền hay vật; không giới hạn không gian trong hay ngoài ...
Xóa thế chấp là thủ tục bắt buộc thực hiện đối với các tài sản phải đăng ký giao dịch bảo đảm để có thể đưa tài sản vào tiếp tục giao dịch sau khi được giải chấp. Việc xóa thế chấp diễn ra phổ biến đối với tài sản là bất động sản. Giải chấp là trách nhiệm nhưng xóa thế chấp khách hàng ...
Tranh chấp hợp đồng kinh tế được hiểu là mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng về việc thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã được ký kết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các bên.Vậy làm thể nào để giải quyết tranh ...
Vay là một giải pháp tối ưu nhằm khắc phục những thiếu hụt về tài chính trong trường hợp cấp thiết. Ngoài vay ngân hàng, vay của tổ chức hoặc cá nhân khác cũng là phương án được cân nhắc nhiều hiện nay. Thực tế hoạt động vay cho thấy, bên đi vay thường chịu yếu thế trong đàm phán hợp đồng. Chẳng hạn, người ...
  Hợp đồng bảo đảm khoản vay là văn bản pháp lý thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và người đi vay, được xác lập nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của người đi vay. Hợp đồng bảo đảm cho khoản vay thể hiện bằng nhiều hình thức tương ứng với từng loại giao dịch như hợp đồng thế chấp, hợp ...
Yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm là việc tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm. Kể từ thời ...
 Thu hồi nợ là công việc khó và  “nhạy cảm”, đòi hỏi người thu nợ ngoài việc nắm rất rõ về tính chất pháp lý của hồ sơ, còn phải có nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng xử lý trong từng trường hợp, đối với từng con nợ cụ thể. Thực tế, có nhiều phương án thu hồi nợ như sử dụng dịch vụ đòi ...
Bảo đảm khoản vay có thể được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau nhằm đạt được mục đích của các bên trong quan hệ tín dụng. Mỗi phương thức đảm bảo khoản vay sẽ có những ưu điểm riêng biệt, phù hợp với từng nhóm khách hàng vay, khả năng tài chính và mục đích của khoản vay. Lựa chọn phương thức ...
Bảo đảm bằng bất động sản là một hình thức bảo đảm khoản vay tín dụng, theo đó khách hàng sử dụng tài sản như nhà, công trình xây dựng, các loại đất được tham gia giao dịch… thực hiện bảo đảm với tổ chức ngân hàng. Trong giao dịch bảo đảm bằng bất động sản, quyền của khách hàng đối với tài sản sẽ ...
Nợ khó đòi (hay còn gọi là nợ xấu) gồm các khoản nợ quá hạn như lãi và/hoặc gốc, bị nghi ngờ về khả năng chi trả của người mượn nợ lẫn khả năng thu hồi của chủ nợ. Xử lý nợ khó đòi là vấn đề khá “đau đầu” đối với các tổ chức tín dụng cũng như doanh nghiệp bởi nếu không nắm ...
Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Khi nghĩa vụ được bảo đảm không được thực hiện đúng,  tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo những phương thức đã thỏa thuận. Việc xác định, lựa chọn ...
1 2 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104