Mua bán và Sáp nhập

Tư vấn điều lệ công ty nhận sáp nhập

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế mà theo đó, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp hiện nay được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ Khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

1. Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập.

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty sáp nhập.

– Thủ tục và điều kiện sáp nhập.

– Phương án sử dụng lao động.

– Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập.

– Thời hạn thực hiện sáp nhập.

2. Thông qua hợp đồng sáp nhập, điều lệ công ty nhận sáp nhập

– Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, điều lệ công ty nhận sáp nhập.

– Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

3. Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập

Căn cứ theo Điều 26 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì trình tự tục đăng ký được thực hiện như sau:

– Đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua 3 phương thức:

     Đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

     Đăng ký qua dịch vụ bưu chính.

     Đăng ký qua mạng thông tin điện tử (http://dangkydoanhnghiep.com.vn)

Hiện nay thì đa số việc đăng ký doanh nghiệp được thực hiện online qua cổng thông tin điện tử.

Để đáp ứng nhu cầu của Quý doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục sáp nhập, Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn điều lệ công ty sáp nhập, bao gồm các công việc sau:

1.      Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

-        Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;

-        Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

-        Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

-        Tư vấn Phương án sử dụng lao động;

-        Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

-        Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;

-        Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập;

-        Các nội dung khác có liên quan.

2.      Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

-        Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;

-        Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

-        Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

-        Danh sách thành viên/cổ đông;

-        Điều lệ công ty

-        Các tài liệu cần thiết khác.

3.      Đại diện thực hiện các thủ tục:

-        Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-        Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

-        Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

-        Tiến hành nộp hồ sơ thông báo sử dụng con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-        Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty.

4.      Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty:

-        Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

-        Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

-        Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Chúng tôi

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY

Trụ sở: A10-11 Centana Thủ Thiêm, 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083. 8991104/ Fax: 083. 8991104

Di động: 0916 732 634 hoặc 090 7676470

Email:  info@luatsuhcm.com/  lsphung@luatsuhcm.com

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104