Đầu tư vào Việt Nam

Đại diện thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện đầu tư, có thể vì một số lý do mà các nhà đầu tư không thể tiếp tục hoạt động dự án đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không muốn chấm dứt hoàn toàn hoạt động đầu tư. Phương án để đạt được mục đích này là áp dụng thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên, đây là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi sự am hiểu pháp luật đầu tư cũng như kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện thủ tục này.


Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Đại diện thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

- Tư vấn pháp luật đầu tư hiện hành về tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan;

- Tư vấn lý do tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư cụ thể;

- Tư vấn về thời hạn được tạm ngừng, gia hạn tạm ngừng và thời gian tối đa;

- Tư vấn xem xét, đánh giá hệ quả pháp lý của việc tạm ngừng dự án;

- Tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư về hồ sơ, thời gian giải quyết, chi phí;

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư cụ thể;

- Đại diện nhà đầu tư thực hiện việc nộp hồ sơ, - nhận kết quả giải quyết tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục hành chính liên quan;

- Tư vấn thủ tục liên quan đến việc hoạt động lại dự án sau khi tạm ngừng.

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy với đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật đầu tư, đặc biệt là kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất về Đại diện thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư và mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104